nl   Logo   nbr  
haven1


Aanvraag lidmaatschap/ligplaats

link naar top

Geachte bezoeker van onze website

Allereerst hartelijk dank voor uw belangstelling in onze haven.

Hierbij treft u enige informatie voor het aanvragen van het lidmaatschap van onze vereniging.

Wilt u binnen onze vereniging in aanmerking komen voor een ligplaats, moet u eerst lid worden van onze vereniging. U kunt zich hiertoe aanmelden als aspirant-lid.

De watersportvereniging Sluis 1 bestaat uit ongeveer 345 leden en heeft een accommodatie voor 175 boten met een maximale lengte van 17,50 meter en een breedte tot 5 meter. Mocht u ook interesse hebben in een ligplaats dan dient U hierbij ook rekening te houden met een doorvaarhoogte van 4.10 meter i.v.m. een te bouwen brug door de gemeente Oosterhout.

De haven met opstallen, hijsinstallatie voor boten tot een maximum gewicht van 15 ton, alle drijvende afmeerfaciliteiten, onderhoudsmaterieel en bijbehorende terreinen met afrastering, zijn eigendom van de vereniging.
De haven is volledig door zelfwerkzaamheid van de leden tot stand gekomen en wordt door de leden onderhouden.
Van leden die een ligplaats hebben of daarvoor in aanmerking wensen te komen, wordt dan ook verlangd, dat ze op jaarbasis een aantal uren meewerken aan het onderhouden van de haven, de z.g. verplichte werkuren.

Momenteel kent de vereniging een wachtlijst voor aspirant-leden die lid willen worden van onze watersportvereniging.

Door op de website van WSV Sluis I op de button “inschrijfformulier” te klikken kan men een aanvraag indienen om op de wachtlijst voor aspirant-leden geplaatst te worden.
Het is van belang dat u het inschrijfformulier volledig invult en voorziet van uw handtekening. Het formulier moet schriftelijk ingediend worden met handtekening (AVG wetgeving).

Het postadres van het secretariaat van de watersport vereniging Sluis 1 is:
Korenbocht 15, 4905 AS te Oosterhout.

Heeft het secretariaat uw inschrijfformulier ontvangen en komt u in aanmerking voor een aspirant-lidmaatschap, dan worden uw gegevens in onze administratie verwerkt en ontvangt u hiervan een bevestiging.
Als u op de aspirantledenlijst bent geplaatst dan is een betaling van contributiegelden (nog) niet van toepassing (dit gaat pas gelden bij daadwerkelijk lidmaatschap).

Wanneer u voor het lidmaatschap in aanmerking komt, wordt u door het bestuur telefonisch of schriftelijk benaderd en voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd.

Pas vanaf het moment dat u lid bent van onze watersportvereniging wordt u met uw (te kopen) boot op de wachtlijst geplaatst voor een ligplaats. Toewijzing van een ligplaats vind, bij meerdere geschikte kandidaten, plaats op basis van datum van lidmaatschap.
In aansluiting op het hier bovenstaande is het ook van belang om, bij een eventuele aanmelding als aspirantlid, z.s.m. de maten van uw (te kopen) boot door te geven.

Voor de steigers 4 tot en met 5 hanteren wij de kratmaat hetgeen inhoudt dat we uitgaan van de uiterste lengte en breedte van het schip inclusief zwemplateau, trimplaat, stootrubbers, davits etc.

De haven ligt momenteel helemaal vol. Wachttermijnen kunnen (helaas) niet worden gegeven. Deze zijn o.a. afhankelijk van de doorstroming van leden, de huidige wachtlijst en het aantal opzeggingen binnen onze vereniging.

Voor overige informatie kunt u een e-mail verzenden naar het secretariaat van de W.S.V. Sluis I.

Het bestuur van Watersportvereniging Sluis I.

Ledenstop voor aanvragers ligplaats voor een boot t/m 7 meter lang.

17-05-2023Oproep voor AED-ers

link naar top

Hallo allemaal,

Zoals jullie allen hebben kunnen waarnemen is onze website van Sluis 1 grondig en super overzichtelijk veranderd. Loop er eens doorheen, chapeau 🍾 hiervoor!

Nu we alles aan het updaten zijn willen we heel graag weten, wie van de leden in het bezit is van een AED-certificaat en ook op de lijst wil komen te staan die in ons clubgebouw hangt voorzien van een mobiel nummer (misschien zelfs als uitbereiding op de koppen van de steigers).

Jullie weten als geen ander dat elke seconde telt. Het is dan ook een veiliger gevoel dat, als er iemand een hartstilstand krijgt, er vele leden op de lijst staan. Niet iedereen is altijd in de haven en zeker niet in de wintermaanden. Dan kunnen we de AED-ers in geval van nood bellen!

We willen in de toekomst ook weer een AED-cursus in ons clubgebouw geven, voor diegene die dit alsnog willen halen en tevens voor de herhaal cursisten. Ook zouden wij het zeer op prijs stellen dat de Havenmeesters (die dat willen) ook deelnemen aan deze cursus. Hiervan is er vrijwel altijd iemand aanwezig op onze haven.

Dus: heeft u een AED Certificaat?, geef dit dan aub door en wilt u aan een volgende AED-cursus deelnemen voor de eerste keer, geef je dan ook op aan:

Piet Lips (penningmeester) penmslui@XS4all.nl

met vermelding van voor/en achternaam en mobiel nummer en “is in bezit van AED-certificaat”

of

idem voor de andere leden met dan de vermelding “wil zich aanmelden voor een eerste AED-cursus”.

Want weet dat iedere seconde telt.❤️!!!

Bij voorbaat dank,

Yvonne MutsaersActiviteiten

link naar top

Contactadres van de vereniging

link naar top

Secretariaat:
Henk de Beer
Korenbocht 15
4905 AS Oosterhout
Tel: 0162-426394
secrslui@xs4all.nl